Gå til innholdet
Du er her|Lev med HS |Nyttig info
Av Av Psoriasis- og eksemforbundet

HS-utvalget i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med HS. Målet for utvalget er å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen. 

HS-utvalget administrerer også Facebook-gruppen Hidradenitis Suppurativa Norge med over 1 600 medlemmer.

Medlemmene i HS-utvalget:

Kristine Midtsæter - leder - tlf 944 23 664 og epost krimits[at]hotmail.com
Kristin Windahl
Mona Grorud Sørensen
Ruby Hagemann Myhren

PEFs arbeid med HS

I 2015 besluttet Landsmøtet å utvide primærdiagnosegruppene til forbundet med kronisk spontan urtikaria (elveblest) og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er alvorlige hudsykdommer som på mange måter kan påvirke den fysiske og psykiske livskvaliteten til personene som rammes.

Utvalget arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med HS. Fokuset er å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen. 

Likepersoner HS:

De fleste som rammes av en kronisk sykdom som HS, vil ha behov for hjelp og støtte. Behovet kan være stort i startfasen fordi den nye livssituasjonen kan være vanskelig å takle, og mange spørsmål trenger svar.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) mener at den beste støtten kan gis av en person som har samme sykdom som en selv og en som har lært seg å leve med sykdommen. De som har vært igjennom noe av det samme, er det vi kaller en likeperson.

En likeperson på HS i PEF er altså ingen fagperson, men en erfaringsekspert som lever hidradenitis suppurativa (HS) i lengre tid.

Likepersonen kan du kontakte dersom du har spørsmål om den aktuelle diagnosen, om hvilke rettigheter du har som kronisk syk, om du trenger råd om lokale behandlingstilbud eller om du bare trenger noen en å prate med. Våre likepersoner på HS deler gjerne av sine erfaringer og lytter til hva du har å si.

Her finner du likepersoner i PEF på HS

Diagnosefoto: Tøri Gjendal

 

 

Møt HS-utvalget i Psoriasis- og eksemforbundet:

Leder i HS-utvalget:
Kristine Midtsæter (25)
Bor i Malmefjorden i Møre og Romsdal
Leder i PEF Romsdal
Har hatt HS siden 2011
Fikk diagnosen i 2015 

Medlem i HS-utvalget:
Kristin Windahl (58)
Bor i Oslo 
Har hatt HS siden 1977
Fikk diagnosen i 2017

Medlem i HS-utvalget:
Mona Grorud Sørensen (51)
Bor i Melhus i Trøndelag 
Leder i PEF Trondheim og omegn
Har hatt HS siden 1993
Fikk diagnosen i 2017

Medlem i HS-utvalget:
Ruby Reppe (36)
Bor i Rælingen i Viken
Har hatt HS siden ca. 1997
Fikk diagnose ca. i 2006
 

 

 

 


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om Hidradenitis suppurativa (HS)

Hvis du har hidradenitis suppurativa (HS), vil vi anbefale deg å melde deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Dette er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med HS og andre hudsykdommer. Som medlem i organisasjonen får du ulike medlemsfordeler. I tillegg får du tilgang til andres erfaringer og gode råd til hvordan du kan leve best mulig med diagnosen. I PEF er det også et eget HS-utvalg som administrer en egen Facebook-gruppe om HS og jobber aktivt for å bedre situasjonen for personer med denne hudsykdommen.

Nettsiden levmedhs.no er laget med støtte fra legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim.