Gå til innholdet
Du er her|Lev med HS |Nyttig info

Den rapporterte forekomsten av covid-19 blant kohorter av pasienter med inflammatoriske tarm- og hudsykdommer som er på behandling med biologiske legemidler er lav.

Med biologiske legemidler menes ifølge Store medisinske leksikon en gruppe legemidler som inneholder virkestoff fremstilt av levende organismer, som bakterier, sopp, virus eller levende cellekulturer. De fleste biologiske legemidler virker ved å stimulere eller hemme immunsystemet.

Internasjonal konferanse

Dette kommer frem i en uttalelse om hidradenitis suppurativa (HS) og covid 19 i anledning den 10. internasjonale HS-konferansen EHSF-konferansen, som European Hidradenitis Suppurativa Foundation står bak.

I uttalelsen står det blant annet at basert på tilgjengelig kunnskap, kan pasienter med HS vaksineres mot SARS-CoV2, og at pasienter som er rammet av metabolsk syndrom utgjør en høyrisikogruppe for covid 19 og bør vaksineres så raskt som mulig.

Ifølge artikkelforfatterne kan HS-pasienter i behandling med den biologiske behandlingen adalimumab vaksineres med ikke-levende virus anti-SARS-CoV2 vaksiner mot koronaviruset. Mulige bivirkninger av vaksinen kan forekomme, men det er inividiuelt.

Hudlege Thrasyvoulos Tzellos er en av artikkelforfatterne. Han er førsteammansienus ved Universitetet i Tromsø og overlege ved hudavdelingen på Nordland sykehus i Bodø. Hudlegen forteller at pasienter med HS har i dag mulighet til motta den biologiske behandlingen adalimumab (legemiddelet Hyrimoz eller Humira). Andre biologiske midler som kommer er IL17 hjemmere, IL23 hjemmere, JAK hjemmere og IL 36 hjemmere.

Kan ha positiv effekt​

Ifølge uttalelsen kan behandling også kanskje modifisere hvor hardt man rammes av koronaviruset, fordi noen biologiske modifiseringsmidler, som anakinra, har mulig positiv effekt mot covid-19. 

Dette tyder på at HS-diagnosen sannsynligvis ikke gir økte reaksjoner på covid-19, og at det er lite sannsynlig at HS-pasienter som går på biologiske legemidler har noen høyere risiko for å utvikle covid-19. 

- Ikke ulemper

- Vil det si at de HS-pasientene som er på biologisk behandler og som er blitt smittet av koronaviruset har en fordel?

- Per i dag viser kunnskapen at de ikke har ulemper. Det er mulig at de også har en fordel, særlig sammelignet med behandlinger som metotreksat som for eksempel er tilgjengelig for behandling av psoriasis. Når det gjelder den behandlingen ser det ut til at den påvirker vaksineringen.

- Hva slags fordel er det snakk om?

- Det er mulig at de ikke blir så syke. Men dette undersøkes og testes fortsatt. 

Her kan du lese artikkelen

Her kan du lese om den internasjonale HS-konferansen EHSF


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om Hidradenitis suppurativa (HS)

Hvis du har hidradenitis suppurativa (HS), vil vi anbefale deg å melde deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Dette er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med HS og andre hudsykdommer. Som medlem i organisasjonen får du ulike medlemsfordeler. I tillegg får du tilgang til andres erfaringer og gode råd til hvordan du kan leve best mulig med diagnosen. I PEF er det også et eget HS-utvalg som administrer en egen Facebook-gruppe om HS og jobber aktivt for å bedre situasjonen for personer med denne hudsykdommen.

Nettsiden levmedhs.no er laget med støtte fra legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim.