Gå til innholdet
Du er her|Lev med HS |Nyttig info
Av Av Geir Karlsen

Har du hørt om Folketrygdens § 5-22?

Folketrygdloven paragraf 5.22 åpner for at du kan få støtte til spesielle formål, herunder utgifter tilknyttet din sykdom. Du kan få bidrag til å dekke utgifter som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Personer med hudsykdommer kan få dekket bandasjer, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Når du har betalt mer enn kr. 1 971,- i et kalenderår (1 927 kroner i 2020), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på kr. 1 971,-. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester

Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell eller reseptfrie legemidler for behandling av kroniske og alvorlige sår og fistler. Materiellet og reseptfrie legemidler må være kjøpt på apotek eller bandasjist.

Legeerklæring

For at du skal kunne få dekket utgiftene dine, må legen ha sendt Helfo skjemaet, «Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, ftrl § 5-22 (05-22-07)».

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus. Hvert tredje år – eller når du må bytte produkt eller mengde – må du sende Helfo en ny legeerklæring fra spesialist. 

 

Legen må bekrefte at:

  • Du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden.
  • Det ikke er hjemmesykepleien som steller sårene. Hvis sårene stelles av hjemmesykepleien, er det kommunen som skal dekke utgiftene.
  • Behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et år.
  • Kremer, salver og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser ved uttørring av huden.

Helfo kan gi deg delvis dekning av utgiftene dine til reseptfrie salver, kremer og oljer for behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser som fører til uttørring av huden. Dersom sykdommen forverrer seg, kan du også få dekket utgifter til kolloide sårplaster av Helfo når du utfører sårstellet selv.

Det er spesialisten som - på vegne av deg - fyller ut skjemaet, «Legeerklæring fra relevant spesialist ved søknad om bidrag til kremer, salver og oljer, ftrl § 5-22 (05-22-09)».

På helsenorge.no finner du mer informasjon om ordningen

Her finner du en oversikt over flere rettigheter du har som kronisk syk

 

 


Psoriasis- og eksemforbundet
www.hudportalen.no | Bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet | Mer om Hidradenitis suppurativa (HS)

Hvis du har hidradenitis suppurativa (HS), vil vi anbefale deg å melde deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF). Dette er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre behandlingstilbudet og rettigheter for personer med HS og andre hudsykdommer. Som medlem i organisasjonen får du ulike medlemsfordeler. I tillegg får du tilgang til andres erfaringer og gode råd til hvordan du kan leve best mulig med diagnosen. I PEF er det også et eget HS-utvalg som administrer en egen Facebook-gruppe om HS og jobber aktivt for å bedre situasjonen for personer med denne hudsykdommen.

Nettsiden levmedhs.no er laget med støtte fra legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim.